Historia

Täyttääkö yrityksesi tai yhdistyksesi vuosia? Haluatko selvittää menneet vaiheet, kirjata muistot talteen ja kertoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yrityksesi tarinan? Historiikki voi olla kirja, digitaalinen julkaisu, lehtiartikkeli, visuaalinen esitys tai miksei vaikka näyttely.

0TA YHTEYTTÄ!

 

Olen kirjoittanut teollisuus-, rakennus- ja henkilöhistoriikkeja sekä työskennellyt museoalalla museopedagogiikan, näyttelyiden ja teollisuushistorian parissa. Historiikin kirjoittamiseen liittyy aina arkistotutkimus ja henkilöhaastattelut. Usein juuri haastattelut ovatkin tärkeitä – historiikin kirjoittajana minä kysyn, kuuntelen ja teen näkyväksi yrityksessä tehdyn jokapäiväisen työn, joka lomittuu suuriin muutoksiin ja yhteiskunnallisiin tilanteisiin.

MITEN HISTORIIKKI TEHDÄÄN?
 • Ensin keskustellaan tavoitteista. Miksi historiikki tehdään? Ehkä haluatte kertoa yrityksestä tai yhdistyksestä yhteistyökumppaneillenne, luoda yrityskuvaa, kunnioittaa tehtyä työtä tai yksinkertaisesti laittaa asioita muistiin, tallettaa tietoa.
 • Entä kenelle historiikki tehdään? Kuka sitä lukee?
 • Mikä on tärkeää? Muistot, ihmiset, yritys osana yhteiskuntaa ja historian muutoksia, uudet ideat ja kehitys vai jokin aivan muu?
 • Ensimmäisten keskustelujen ja pohdintojen jälkeen alkaa aineiston kerääminen. Minä perehdyn arkistoista löytyviin dokumentteihin ja kirjallisuuteen sekä ryhdyn haastattelemaan entisiä ja nykyisiä työntekijöitä, vastuunkantajia tai yhdistysaktiiveja – avainhenkilöitä. Samalla etsin valokuvia, jotka herättävät muistoja ja elävöittävät historiikkia.
 • Haastattelujen, dokumenttien ja valokuvien pohjalta kirjoitan historiikin käsikirjoituksen ja valitsen siinä julkaistavat kuvat.
 • Te luette käsikirjoituksen, mietitte sitä ja kommentoitte. Onko tärkeät asiat huomioitu, puuttuuko jotain tai olisiko jotain hyvä jättää pois?
 • Kommenttienne jälkeen kirjoitan historiikin valmiiksi.
 • Käsittelen historiikkiin valitut kuvat painokelpoiseen tai digitaaliseen julkaisuun sopivaan muotoon.
 • Taitan historiikin.
 • Suunnittelen historiin kannen. Teen 2–3 ehdotusta, joista te valitsette mieluisimman työstettäväksi edelleen.
 • Toimitan historiikin teille painovalmiina tai digitaaliseen julkaisemiseen soveltuvana tiedostona.
Haluatko lukea katkelmia kirjoittamistani historiikeista? Ole hyvä!