Historiikki

Täyttääkö yrityksesi tai yhdistyksesi vuosia? Haluatko selvittää menneet vaiheet, kirjata muistot talteen ja kertoa asiakkaille tai yhteistyökumppaneille yrityksesi tarinan?

Mikä historiikki on?

Historiikki on tapa tallentaa paloja menneisyydestä, muistoja, vaiheita, tapahtumia, ajatuksia ja keskustelunaiheita. Historiikki kertoo siitä, mitä te olette tehneet ja mikä merkitys sillä on. Historiikki voi olla kirja, digitaalinen julkaisu, lehtiartikkeli, visuaalinen esitys tai miksei vaikka näyttely.

Historiikki on tulkinta menneisyydestä, taakse jääneistä vaiheista. Aina ei ole kyse kaukaisesta menneisyydestä. Usein kyse on jatkumosta, vuosia sitten alkaneesta kehityksestä, jonka päätepistettä ei vielä tiedetä.

Miksi historiikki tehdään?

Historian tunteminen auttaa ymmärtämään menneisyyden ja nykyisyyden välisiä yhteyksiä ja tunnistamaan kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet tähän hetkeen. Omaa historiaa ymmärtämällä voi muodostaa kokonaisvaltaisen kuvan omasta toiminnasta, ja sanotaan, ettei tulevaisuutta voi rakentaa, jos ei tunne menneisyyttä.

Usein historiikki kirjoitetaan juhlavuoden kunniaksi, ja tavoitteena on nostaa esiin vuosien aikana tehtyä työtä. Historiikin julkaiseminen on tapa arvostaa ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tavalla tai toisella osa yrityksen tai yhdistyksen tarinaa.

Historiikki kirjoitetaan myös niille, jotka ovat olleet mukana vain vähän aikaa tai vasta harkitsevat liittymistä joukkoon. On tärkeää tietää, mihin joukkoon kuuluu. Millainen tämä yritys on, ja miksi te olette juuri te, omanlaisianne ja erilaisia kuin vaikkapa kilpailijat.

Historiikki voidaan kirjoittaa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita varten. Historiikin avulla omasta toiminnasta, saavutuksista, tavoitteista ja arvoista voidaan kertoa syvällisemmin ja laajemmin kuin millään muulla tavalla olisi mahdollista.

Yksinkertaisesti menneiden vaiheiden tallentaminen on yksi syy tehdä historiikki, ja se on tärkeä syy. Tämä on juuri se kirja, josta vuosikymmenten kuluttua tarkistetaan unohtuneita asioita.

Miten historiikki tehdään?
Ensin keskustellaan tavoitteista.
 • Miksi historiikki tehdään? Ehkä haluatte kertoa yrityksestä tai yhdistyksestä yhteistyökumppaneillenne, luoda yrityskuvaa, kunnioittaa työtä ja sen tekijöitä  tai yksinkertaisesti laittaa asioita muistiin, tallettaa tietoa.
 • Kenelle historiikki tehdään? Kuka sitä lukee?
 • Mikä on tärkeää? Muistot, ihmiset, yritys osana yhteiskuntaa ja historian muutoksia, uudet ideat ja kehitys vai jokin aivan muu?
Ensimmäisten keskustelujen ja pohdintojen jälkeen alkaa aineiston kerääminen.
 • Perehdyn arkistoista löytyviin dokumentteihin ja kirjallisuuteen.
 • Haastattelen entisiä ja nykyisiä työntekijöitä, vastuunkantajia tai yhdistysaktiiveja – avainhenkilöitä. Usein juuri haastattelut ovatkin tärkeitä.  Historiikin kirjoittajana minä kysyn, kuuntelen, ja teen näkyväksi yrityksessä tehdyn jokapäiväisen työn, joka lomittuu suuriin muutoksiin ja yhteiskunnallisiin tilanteisiin.
 • Etsin arkistoista vanhoja valokuvia ja kuvaan uusia.  Kuvat herättävät muistoja ja elävöittävät historiikkia.
Haastattelujen, dokumenttien ja valokuvien pohjalta kirjoitan historiikin käsikirjoituksen, ja valitsen siinä julkaistavat kuvat.
 • Te luette käsikirjoituksen, mietitte sitä ja kommentoitte. Onko tärkeät asiat huomioitu, puuttuuko jotain tai onko mukana jotain turhaa?
 • Kommenttienne jälkeen teen käsikirjoitukseen tarvittavat muutokset.
Suunnittelen julkaisun ulkoasun, ja teen 2–3 taittomallia, joista te valitsette sopivimman.
 • Taitan historiikin valitsemanne taittomallin mukaan.
 • Käsittelen historiikkiin valitut kuvat painokelpoiseen muotoon.
 • Teen tarpeen mukaan kuvioita ja infografiikkaa.
Hoidan kaiken yhteydenpidon kirjapainon kanssa.
 • Lähetän tarjouspyynnöt painotaloille.
 • Te valitsette tarjousten perusteella julkaisun painopaikan ja painoksen koon.
 • Tilaan julkaisulle ISBN-numeron.
 • Lähetän painovalmiin tiedoston painoon.
Historiikki on valmis!
 • Kirjapaino toimittaa teille valmiit kirjat.
 • Minä toimitan teille painoaineiston sekä julkaisun digitaaliseen julkaisemiseen soveltuvana pdf- ja epub-tiedostona.
Julkaisut

Hallitustyön dynamo – Hallituspartnerit Tampere 20 vuotta

Pohjola Rakennus – Koteja rakentava perheyritys

Ähtäri Zoo 50 vuotta

Procemex 2000–2020

Tulevaisuuden rakentajat – Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry 1970–2020

Uudenkaupungin 1. apteekki vuodesta 1779

Vakkasuomalaista voimaa 110 vuotta

Vuosisata virtaa ja kasvua – Leppäkosken Sähkö Oy 1919–2019

Savupiippuja ja puhdasta kuuraa – William Lomaxin Tampere

Kaikilla on oikeus tehdä työtä – Titry ry 50 vuotta

Tennis, keilailu, työ – Kiinteistö Oy Näsihallin historiikki

0TA YHTEYTTÄ!